Stacionarni analizatori


SWG100 biogas

Zmogljiv stacionarni analizator za stalne meritve bioplina, primeren za uporabo bioplinarnah, sežigalnicah deponijskega plina, čistilnih napravah in pri postrojenjih SPTE. Omogoča meritev CH4, CO2, O2, H2S, CO in H2 z možnostjo meritve na več različnih merilnih točkah z avtomatskim preklapljanjem. Prenos izmerjenih vrednosti v kontrolni sistem preko analognih izhodov 4..20 mA ali digitalnega RS485 vmesnika.


SWG100 BIO-Ex

Ex izvedba stacionarnega analizatorja bioplina za uporabo v nevarnih območjih (Ex cona 2). Omogoča meritev CH4, CO2, O2, H2S, CO in H2 z možnostjo meritve na več različnih merilnih točkah z avtomatskim preklapljanjem. Prenos izmerjenih vrednosti v kontrolni sistem preko analognih izhodov 4..20 mA ali digitalnega RS485 vmesnika.


SWG100 BIOcompact

Cenovno ugoden stacionarni analizator za periodične meritve bioplina (do 24 meritev na dan). Omogoča meritev CH4, CO2, O2, H2S in H2. Prenos izmerjenih vrednosti v kontrolni sistem preko analognih izhodov 4..20 mA ali digitalnega RS485 vmesnika.