Manometri


DM9600 CHP

Ročni manometer za meritve tlaka plina do 10 bar z opcijskim zunanjim senzorjem za meritve tlaka tekočin (olje, voda, …) do 10 bar. Možnost priklopa večnamenske sonde za detekcijo eksplozivnih plinov.