Mijerna tehnika MRU

Firma MRU GmbH proizvaja visoko kvalitetne analizatorje bioplina za uporabo v bioplinarnah, deponijah, čistilnih napravah in pri soproizvodnji elektrike in toplote (SPTE). V ponudbi imamo širok nabor naprav od ročnih prenosnih analizatorjev za hitre kontrolne meritve do zanesljivih stacionarnih analizatorjev, ki omogočajo stalni nadzor nad procesom.


Prenosni analizatorji

Idealni za kontrolne meritve bioplina in izpušnih plinov SPTE.


Stacionarni analizatorji

Stalni nadzor proizvodnega procesa. Na voljo tudi v EX-izvedbi za nevarna območja.


Detektorji

Za detekcijo puščanja eksplozivnih plinov.


Manometri

Meritve tlaka na SPTE postrojenjih.